top of page

«Ascent/Descent»

Videoinstallasjon i Svelvik Kirke, november 2015. 

Et bestillingsverk fra Svelvik kommune.
Installasjonen besto av fem projektorer som videomappet innsiden av kirken med animert mønster og støy, som spilte på strukturen til kirken. Et drone-aktig lydbilde støttet opp om bildene, med pseuo-random endringer i komposisjon og lydbilde. 

bottom of page