top of page

Videoinstallasjon på en åker på Jæren, juli 2013.

«Høyball-tv» er en høyball som har blitt videomappet om til en skjerm som viser en glitchet intro av Norge Rundt i loop. 

Installasjonen var en del av «Roadmapped» (2013)-  et ambulerende kunstprosjekt hvor jeg hver natt gjorde videoinstallasjoner på (for meg) ukjente stier mellom Oslo og Stavanger over 12 dager. Roadmapped ble gjennomfør med støtte fra Norsk Kulturråds "Kunst og ny teknologi".

«Høyball-tv»

Heyball01_80w.jpeg
avstand_stor01.jpg
bottom of page