top of page

Videoinstallasjon. Borestranden, juli 2013.

Jærenegg er et videomappet reir av tang med isoporkuler. Hver kule er projisert på med animerte sirkler som går i loop.

Installasjonen var en del av «Roadmapped» (2013)-  et ambulerende kunstprosjekt hvor jeg hver natt gjorde videoinstallasjoner på (for meg) ukjente stier mellom Oslo og Stavanger over 12 dager. Roadmapped ble gjennomfør med støtte fra Norsk Kulturråds "Kunst og ny teknologi".

«Jærenegg»

setup.jpg
egg02-1080.jpg
Jarenegg01_61q.jpg
bottom of page