top of page

Videoinstallasjon i en bakgård i Stavanger, juli 2013.

Et shellskilt blir kastet ut av Essoklubben. Prisen på bensin og diesel på skiltene er animert slik at de raser tilfeldig opp og ned. Skiltene er hengt opp i luften. Alt lys i miljøet er tegnet rett på veggen med Photoshop, og resten er videomappet. 

Installasjonen var en del av «Roadmapped» (2013)-  et ambulerende kunstprosjekt hvor jeg hver natt gjorde videoinstallasjoner på (for meg) ukjente stier mellom Oslo og Stavanger over 12 dager. Roadmapped ble gjennomfør med støtte fra Norsk Kulturråds "Kunst og ny teknologi".

Prosjektet er også med som bidrag i kunsthistorieboken "Elektronisk kunst i Norge- kunstnere og verk fra 1960 til 2020".

«Kastet ut av Essoklubben»

esso.jpg
byggemesteren2.jpg
esso2.jpg
bottom of page